Lista produktów producenta: KROSNO GLASS sp z o.o.

Historia firmy sięga 1923 roku, kiedy przystąpiono do budowy pierwszej huty. Produkcję uruchomiono w 1924 r., a właścicielem huty była spółka akcyjna „Polskie Huty Szkła” z Krakowa. Po odbudowaniu poważnie zniszczonego zakładu w latach powojennych przedsiębiorstwo rozrastało się dynamicznie. Do pierwszej fabryki dołączono Hutę Szkła Technicznego „Polanka”, a następnie zakład produkcyjny Krosno II. W styczniu 1958 decyzją rządową powołano przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Krośnieńskie Huty Szkła. W latach sześćdziesiątych w skład hut została włączona Huta Szkła „Jasło” i rozbudowano kombinat tworząc zakład Krosno III. Najmłodszym członkiem tego kombinatu jest Zakład Włókna Szklanego, oddany do użytku w 1971 r., obecnie spółka córka KROSGLASS SA. Lata osiemdziesiąte były ostatnim dziesięcioleciem funkcjonowania Krośnieńskich Hut Szkła w ramach gospodarki centralnie zarządzanej i pod prymatem państwa. Przedsiębiorstwo zatrudniało ponad 7000 osób, natomiast działalność produkcyjna skupiała się w sześciu zakładach, a od połowy lat 80. w siedmiu. W ówczesnej branży szklarskiej KHS były największym polskim producentem, charakteryzującym się różnorodnością produkcji. KHS odróżniała się od pozostałych przedsiębiorstw tej branży tym, że znaczna część produkcji trafiała na eksport – głównie do USA i Europy Zachodniej. Na rynkach zagranicznych KHS sprzedawały w dużej części swoje wyroby pod własną nazwą, co było rzadką praktyką wśród rodzimych producentów. Eksport obejmował 30 krajów na pięciu kontynentach, w tym do Australii i Japonii. Niestety inflacja spowodowana ucieczką od złotego i kryzys lat osiemdziesiątych odcisnęły swoje piętno na kondycji firmy i załamały produkcję. Poprawa efektywności nastąpiła jednak szybciej niż w innych polskich przedsiębiorstwach, ukazująca się certyfikatów bezpieczeństwa innymi w roku 1988 rekordową wielkością produkcji. Kontynuowano inwestycje w rozwijanie oferty hut m.in. oddano do użytku Ośrodek Wypoczynkowy w Nozdrzu, Centralną Kompresownię i Zakład Zaplecza Technicznego. W tym czasie Huty zdobyły pierwsze miejsce w konkursie „Made in Poland”[2].

Chwilowo brak produktów tego producenta w naszym sklepie.