PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE MET-GLASS (NIP: 6841004554, REGON: 370247969)

ul. Dworska 19 38-430 Miejsce Piastowe

Reklamacje:

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. Koszty wysyłki pokrywa Klient. Adres, pod który Klient winien odesłać towar: METGLASS Janusz Wójcik ul. Dworska 19 38-430 Miejsce Piastowe 2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. 3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep. 4. W przypadku uznania reklamacji Sklep zwraca Klientowi poniesione koszta wysyłki towaru. W przypadku gdy Klient wybrał sposób dostawy przedmiotu inny niż najtańszy oferowany przez Sklep, Sklep nie zwróci Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sklep zwróci jedynie koszt najtańszej dostawy danego przedmiotu do Klienta. 5. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. 6. Sklep odpowiada przed Klientem na podstawie prawa rękojmi regulowanego przez Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24 miesięcy. Uszkodzenia w transporcie ZALECANY SPOSÓB POSTĘPOWANIA PRZY ODBIORZE PACZKI OD KURIERA: - prosimy pamiętać by przy odbiorze przesyłki w obecności kuriera dokładnie sprawdzić stan opakowania i koniecznie zawartość pod względem uszkodzeń - gdyby towar okazał się uszkodzony koniecznie poproś kuriera o wypełnienie protokołu szkody - na Państwa prośbę kurier ma taki obowiązek. - w protokole szkody opisuje się dokładnie uszkodzenie, sposób zapakowania paczki itp. Ważne jest tutaj, aby odnaleźć uszkodzenia zewnętrzne opakowania(wgniecenia, rozdarcia) i zaznaczenie tego na protokole szkody: - następnie należy skontaktować się z nami pisząc e-mail na adres: kontakt@metglass.pl opisując uszkodzenia i dołączając skan lub czytelne zdjęcie protokołu szkody. - w następny dzień roboczy odpowiemy i podamy dalszą procedurę reklamacyjną - wszystkie wysyłane przez nas paczki są ubezpieczone - jeśli prawidłowo spisano protokół dosyłamy przedmioty bez dodatkowych kosztów dla klienta.

Odstąpienie od umowy:

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014, kupujący ma  14 dni od daty otrzymania towaru na przesłanie oświadczenia o  odstąpieniu od umowy, a jeśli sprzedający nie poinformował o prawie do  odstąpienia – 12 miesięcy.  Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie  później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania  oświadczenia, podobnie jak zwrot środków przez Sprzedającego.  Sprzedający może jednak wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu  otrzymania przedmiotu.  Umowa jest uważana za niezawartą, a konsument  ponosi odpowiedzialność  za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w  sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i  funkcjonowania rzeczy

W przypadku odstąpienia od umowy kupujący pokrywa koszt transportu towaru do sprzedającego. 


Ochrona prywatności:

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego (newsletter).

3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”)

Informuje, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: MET-GLASS Janusz Wójcik

ul. Dworska 19 38-430 Miejsce Piastowe, NIP 684-100-45-54, Regon: 370247969, tel. +48 509 749 571.

  1. Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej na adres: MET-GLASS Janusz Wójcik ul. Dworska 19 38-430 Miejsce Piastowe lub drogą e-mailową pod adresem: metglass@gazeta.pl
  2. Pani/Pana dane osobowe (w postaci imienia i nazwiska, miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu oraz numeru NIP, REGON) przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 pkt. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w formie elektronicznej i papierowej w celu zawierania i realizacji umowy sprzedaży, utrzymywania kontaktów handlowych oraz świadczenia usług.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane pracownikom Administratora oraz podmiotom współpracującym z MET-GLASS Janusz Wójcik. w celach niezbędnych do realizacji dostawy zamówionych towarów, korespondencji, realizacji płatności i obsługi reklamacji.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny dla realizacji celów, o których mowa w pkt. 3 powyżej oraz wymagany odrębnymi przepisami prawa.
  5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do odstępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia tych danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych.
  6. W sytuacji gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez MET-GLASS Janusz Wójcik, narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować niemożliwością zawarcia umowy (realizacji zamówienia).